Bài 5.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguy... DeHocTot.com

Bài 5.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

Trả lời 

Cụm từ c (vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton mằ có). Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.     1

Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được 

Nguyên tử          Sốp trong hạt nhân

        (a)                          4

        (b)                         5

        (c)                         12

        (d)                        15

Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố ; thí dụ :

Nguyên tử (a); tên nguyên tố beri, kí hiệu hoá học Be.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay