Bài 5.4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học... DeHocTot.com

Bài 5.4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon.

b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của :

7K, 12Si và 15P.

Trả lời

a) 9Mg, 6C1, 8Ne.

b) Khối lượng của bảy nguyên tử kali bằng :

              7 X 39 = 273 (đvC).

Giải tương tự, được : 336 đvC (12SÌ), 465 đvC (15P).

Ghi chú : Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ cho biết sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử. Cần hiểu, bảy nguyên tử kali nặng bằng 273 nguyên tử hiđro. Điều này thấy rõ hơn khi giải các bài tập 5.5, 5.6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay