Bài 5.5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên... DeHocTot.com

Bài 5.5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Trả lời

Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng :

2 X 24 = 48 (đvC)

Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là :

48.: 16 = 3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay