Bài 6.4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B h... DeHocTot.com

Bài 6.4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

A. Số lượng nguyên tử trong phân tửằ

B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

C. Hình dạng của phân tử.

Trả lời 

Phương án B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay