Bài 6.5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ r... DeHocTot.com

Bài 6.5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất.

a)Khí ozon có phân tử gồm 30 liên kết với nhau.

b) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P và 40 liên kết với nhau.

c) Chất natri cacbonat (sođa) có phân tử gồm 2Na, 1C và 30 liên kết với nhau.

d) Khí fio có phân tử gồm 2F liên kết với nhau.

e) Rượu etylic (cồn) có phân tử gồm 2C, 6H và 10 liên kết với nhau.

f) Đường có phân tử gồm 12C, 22H và 1ÌO liên kết với nhau.

Trả lời 

(Hướng dẫn : để giải thích một chất là đơn chất haỷ hợp chất có thể dựa v' định nghĩa trong SGK hoặc dấu hiệu đặc trưng của phân tử (xem bài tập 6.4).

a) Khí ozon là đơn chất vì phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kẽ: với nhau.

b) Axit photphoric là hợp chất vì phân tử gồm những nguyên tử khác loạ: liên kết với nhau.

c) Natri cacbonat là hợp chất (giải thích như câu b).

d) Khí fio là đơn chất (giải thích như câu a).

e) Rượu etylic( 1) là hợp chất (giải thích như câu b).

f) Đường là hợp chất (giải thích như câu b).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay