Bài 8.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 8.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :

Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Trả lời 

8.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được

 

Nguyên tử

Sốp trong hạt nhân

 

(a)

11

 

(b)

3

 

 (c)

8

 

(d)

17

 

(e)

9

 

(f)

16

 

(g)

19

 

 

Theo bảng 1, viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố, thí dụ

 

 

 

 

Nguyên tử (a) : tên nguyên tố natri, kí hiệu hoá học Na, nguyên tử khối 23.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay