Bài 9.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho công thức hoá học một số chất như... DeHocTot.com
Close

Bài 9.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho công thức hoá học một số chất như sau :

A . Axit sunfuhidric : H2S.

B . Kali oxit: K2O.

C. Liti hiđroxit: LiOH.

D. Magie cacbonat : MgCO3.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Trả lời

a) Axit suníuhiđric do hai nguyên tố là H và s tạo ra.

Trong một phân tử có 2H và 1SẾ Phân tử khối bằng : 2 + 32 = 34 (đvC).

b) Kali oxit do hai nguyên tố là K và o tạo ra.

Trong một phân tử có 2K và 1O.

Phân tử khối bằng : 2 X 39 + 16 = 94 (đvC).

c) Liti hiđroxit do ba nguyên tố là Li, o và H tạo ra. Trong một phân tử có 1Li, 1O và 1H.

Phân tử khối bằng : 7 + 16 + 1 = 24 (đvC).

d) Magie cacbonat do ba nguyên tố là Mg, c và o.

Trong một phân tử có 1Mg, 1C và 3O. Phân tử khối bằng :

24+ 12 + 3 X 16 = 84 (đvC).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay