Bài 9.5 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 9.5 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5 BaS04 là

A.1160 đvC.        B. 1165 đvC.

C. 1175 đvC         D. 1180 đvC.

Trả lời 

Phương án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay