Bài 9.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là ni... DeHocTot.com

Bài 9.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định được

rằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng : tbl_{m_N \over tbl_m_O} = {7 \over {12}}

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.

(jHướng dẫn : Biết rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất AxBy cũng bằng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong 1 phân tử. Vì vậy tiến hành tương tự như đã hướng dẫn ở bài tập 9.7*, chỉ khác là trong đó thay %mA bằng mA và %mB  bằng mB).

Trả lời

Gọi công thức của A là {N_x}{O_y} .Theo đề bài ta có

tbl_x \times 14} \over {y \times 16 = {7 \over {12}} \to {x \over y} = tbl_7 \times 16} \over {12 \times 14 = tbl_112} \over {168 = {2 \over 3}

Vậy x=2, y=3. 

Công thức hóa học của hợp chất {N_2}{O_3}

Phân tử khối bằng : 2 \times 14 + 3 \times 16 = 76 (đvC)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay