Soạn bài Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục) - 1. Viết lại một cách ngắn gọn khoảng ... DeHocTot.com

Soạn bài Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)

Ngữ văn


1. Viết lại một cách ngắn gọn khoảng 20 dòng (bằng lời văn của mình) các luận điểm của Ru-xô khắng định lợi ích của việc đi bộ ngao du :

a) Một câu mở đầu

b) Luận điểm thứ nhất

c) Luận điểm thứ hai

d) Luận điểm thứ ba

e) Kết luận

Trả lời:

Bài tập này đòi hỏi phải tóm tắt trung thành, đầy đủ các luận điểm chính của Ru-xô, do đó phải cân nhắc nên thâu tóm hoặc lược bỏ các chi tiết nào để tất cả chỉ gói gọn trong khoảng 20 dòng. Bài làm cũng đòi hỏi phải dùng lời lẽ của mình để thuật lại các luận điểm chung và những lí lẽ cụ thể của Ru-xô. Vì vậy các cụm từ "Theo Ru-xô...", "Ru-xô cho rằng..." nên được sử dụng vào những chỗ thích hợp.

2. Phát biểu ý kiến của em về các luận điểm của Ru-xô biện hộ cho việc đi bộ ngao du :

a) Từng luận điểm Ru-xô nêu lên với các lí lẽ cụ thể có sức thuyết phục không ? Vì sao ?

b) Trật tự các luận điểm của Ru-xô đã thật hợp lí chưa ? Vì sao ?

c) Có gì cần bổ sung trong các luận điểm chung hoặc các lí lẽ cụ thể mà Ru-xô đưa ra ?

Trả lời:

Bài này có thế trả lời miệng, không nhất thiết viết ra giấy. Yêu cầu của bài là HS phải suy nghĩ để có thể có ý kiến riêng mà phát biểu. Nên mạnh dạn phát biểu ý kiến.

3. Ru-xô viết đoạn văn này trong thế kỉ XVIII và ở tuổi 50. Hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 40 dòng theo suy nghĩ của em với tư cách là một HS ở đầu thế kỉ XXI để lí giải cho việc "đi bộ ngao du".

Trả lời:

Bài tập này có thể dành cho HS giỏi. Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần chính của bài nên chọn đưa ra ba luận điểm chủ yếu với các lí lẽ cụ thể. Văn nghị luận cần chặt chẽ, tránh rườm rà, lan man.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay