Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Đề 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng ... DeHocTot.com

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Ngữ văn


Đề 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

Trả lời:

   Cần chú ý vận dụng đầy đủ các yếu tố kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm để bài viết sinh động. Chú ý các từ ngữ "kỉ niệm đáng nhớ, con vật nuôi, yêu thích". Đó là chuyện gì ? Xảy ra như thế nào ? Con vật nuôi là con gì (tả hình dáng, tính tình con vật) ? Câu chuyện đáng nhớ ở chỗ nào và tình cảm của em đối với con vật ra sao ? (biểu cảm)

Đề 2. Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn.

Trả lời:

   Có thể nêu một số ý sau :

   - Lần mắc khuyết điểm đó của em là lần nào ?

   - Em đã mắc khuyết điểm gì khiến thầy (cô) giáo buồn ?

   - Chuyện đã xảy ra như thế nào ?

   - Thái độ của thầy (cô) giáo trong lần em mắc khuyết điểm đó ra sao ?

   - Sau lần mắc khuyết điểm đó, em có những tình cảm và suy nghĩ như thế nào ? Em đã làm gì để thầy (cô) giáo tha thứ ?

   - Cảm giác của em bây giờ như thế nào ? Em rút ra điều gì sau lần mắc khuyết điểm đó ?

Đề 3. Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.

Trả lời:

   Có thể nêu một số ý sau :

   - Việc em đã làm khiến cho cha mẹ rất vui lòng là việc gì ?

   - Em làm việc đó khi nào ?

   - Có những ai cùng làm việc đó với em ?

   - Kết quả của việc làm ấy như thế nào ?

   - Thái độ, tình cảm của cha mẹ đối với việc làm đó của em như thế nào ?

   - Em có cảm giác gì sau mỗi lần làm được một việc khiến cho cha mẹ vui lòng ? 

Đề 4. Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào ?

Trả lời:

   Chú ý ngôi kể, lời kể và "điểm nhìn trần thuật" phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của đề. Lão Hạc và ông giáo trở thành đối tượng miêu tả qua sự quan sát của nhân vật "tôi", người kể, người chứng kiến. Như thế nội dung câu chuyện lão Hạc bán chó có thế giống truyện Nam Cao đã viết, nhưng phải thêm vào các chi tiết kể và miêu tả ông giáo (thái độ, sự phản ứng của ông giáo trong và sau khi nghe lão Hạc kể). Ngoài ra còn phải thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình trước câu chuyện đã chứng kiếnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay