Câu 1 Unit 4 Trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write the past simple form of the verbs.Viết cá... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 4 Trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write the past simple form of the verbs.

Viết các động từ sau ở dạng quá khứ đơn

a) do - did                                   f) spend -

b) go -                                        g) fly -

c) tell -                                       h) drink -

d) buy -                                      i) swim -

e) give -                                     j) sleep -

Hướng dẫn giải 

a) do -did                                   f) spend - spent 

b) go - went                               g) fly - flew 

c) tell - told                                h) drink - drank 

d) buy - bought                          i) swim - swam 

e) give - gave                            j) sleep - slept de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay