Câu 1 Unit 7 Trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write the past participle of the following verbs.V... DeHocTot.com

Câu 1 Unit 7 Trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write the past participle of the following verbs.

Viết dạng quá khứ phân từ của các động từ sau 

Example:

walk -walked    go – gone
study -________ see – _________ 
attend -_________ be – _________
play -  _________ do -_________
live -   _________ find -_________
write -_________ read -_________

Hướng dẫn giải 

walk  walked  go  gone
 study  studied  see  seen
attend  attended  be  been
play  played do  done
live  lived find  found
write  written read  read


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay