Câu 2 Unit 1 Trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Correct the following sentences. Write two corre... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 1 Trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Correct the following sentences. Write two correct sentences each time.

Sửa các câu sau. Viết lại 2 câu đúng. 

Example:

The sun rises in the west.

The sun doesn't rise in the west.

It rises in the east.

a. The moon goes round the sun. 

b.  It is hot in winter. 

Hướng dẫn giải:

a. The moon doesn't go round the sun. 

It goes round the earth. 

b. It isn't hot in winter.

It is cold in winter.

                                                                                                                

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay