Câu 2 Unit 14 Trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Change the active sentences into the passive and t... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 14 Trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Change the active sentences into the passive and the passive into active to tell how to make books.

Đổi các câu chủ động thành câu bị động và ngược lại để trình bày cách làm ra sách.

a) How people make books.

How books are made.

b) Firstly, the printers print big sheets of paper.

c) The text of a number of pages is contained in each sheet.

d) People fold and cut the sheets to produce sections of the book.

d) We call these sections signatures.

e) The printers put all the signatures together in the correct order.

f) Then they bind the signatures together and trim the edges.

g) Finally, they attach the cover which they have printed separately.

h) Now the publishers can publish the book.

 Hướng dẫn giải 

a. How books are made.

b. Firstly, big sheets of paper are printed by the printer.

c. Each sheet contains the text of a number of pages.

d. The sheets are folded and cut to produce sections of the book.

e. These sections are called signatures.

f. All the signatures are put together in the correct order by the printers.

g. The signatures are bound together and the edges are trimmed.

h. Finally, the cover which has been printed separately is attached.

i. Now the book can be published by the publishers.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay