Câu 2 Unit 5 Trang 43 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Miss Mai, a secondary school teacher, often uses t... DeHocTot.com

Câu 2 Unit 5 Trang 43 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Miss Mai, a secondary school teacher, often uses the imperative to get her students of English to do things for her. What do you think she says when:

Cô Mai, cô giáo trường cấp 2, thường xuyên sử dụng các câu mệnh lệnh với học sinh giờ Tiếng ANh. Bạn nghĩ cô ấy sẽ nói gì khi: 

a) she wants a student to sit down?

b) she wants a student to show her his homework?

c) she wants a student to shut the door?

d) she wants a student to open the window?

e) she wants her students to write the answers in their exercise books?

f) she doesn't want her students to read the text before listening to tape?

g) she doesn't want her students to talk during the lesson?

h) she doesn't want her students to read the answer keys before completing the task?

Example: 0. she wants a student to stand up?

Stand up, please.

Hướng dẫn giải 

a) Sit down, please.

b) Show me yur homework, please. 

c) Shut the door, please. 

d) Open the door, please. 

e) Write the answers in your exercise books, please. 

f) Don't read the text before listening to tape, please. 

g) Don't talk during the lesson, please. 

h) Don't read the answer keys before completing the task, please. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay