Câu 3 Unit 1 Trang 8 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - Complete the dialogue using the words in the box.H... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 1 Trang 8 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Complete the dialogue using the words in the box.

Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng các từ trong ngoặc. 

like

dark

excellent

Who

What

good-looking

Loan: Hello, Hoa.

Hoa: Hi, Loan. Where were you last Sunday?

Loan: I went to Ha Long Bay.

Hoa: Who did you go with?

Loan: With some of my classmates and Paul.

Hoa: ____(1)_____ is Paul?

Loan: One of my friends. He's from France. Now he's studying at the United Nations International School of Ha Noi([1]\

Hoa: ____(2)_____ does he look like?

Loan: He is_____(3)_____ , with_____ (4)____ hair and big brown eyes.

He is very friendly.

Hoa: Can he speak English?

Loan: His English is____ (5)____ !

Hoa: Really? I hope to see him one day. I_____ (6)___ talking to him in English.

Hướng dẫn giải: 

1. who      2. what       3. good - looking     4. dark      5. excellent     6. like 

Dịch đoạn hội thoại

Loan: Xin chào, Hoa.

Hoa: Xin chào, Loan. Chủ nhật vừa rồi cậu đi đâu đó?

Loan: Mình đã đi Vịnh Hạ Long.

Hoa: Cậu đi cùng ai vậy?

Loan: Với một số bạn học và Paul.

Hoa: Paul là ai?

Loan: Một trong những người bạn của mình. Cậu ấy đến từ Pháp. Bây giờ cậu ấy đang học tại Trường Quốc tế Liên hợp quốc của Hà Nội.

Hoa: Cậu ấy trông như thế nào?

Loan: Cậu ấy trông khá đẹp trai, với mái tóc đen và đôi mắt nâu to. Cậu ấy rất thân thiện.

Hoa: Cậu ấy có thể nói được tiếng Anh không?

Loan: Tiếng anh của cậu ấy xuất sắc luôn!

Hoa: Thật sao? Mình hy vọng một ngày nào đó được gặp cậu ấy. Mình thích nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng Anh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay