Câu 3 Unit 12 Trang 102 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 - List the countries in the Country Box under the ap... DeHocTot.com

Câu 3 Unit 12 Trang 102 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents.

Liệt kê các quốc gia vào các châu lục thích hợp. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều quốc gia mà bạn biết ứng với mỗi  lục địa.

Algeria, Canada, Brazil, Cuba, China, Singapore, Hungary, France, The United States of America, England, Iraq, Italy, Angola, Ecuador, Mexico, Argentina, Ethiopia, Viet Nam, Greece, Sudan, Kenya, Malaysia, Spain, Japan, Chile

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Hướng dẫn giải 

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay