Câu 4 Unit 12 Trang 103 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Mrs.Quyen plans to travel around the USA. However,... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 12 Trang 103 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Mrs.Quyen plans to travel around the USA. However, she is not sure about the weather there. Look at the weather forecast, then help her write the answers for the following questions.

Bà Quyên có kế hoạch đi du lịch vòng quanh nước Mỹ. Tuy nhiên, bà ấy không chắc chắn về thời tiết ở đó. Xem bản dự báo thời tiết, sau đó giúp bà viết câu trả lời cho những câu hỏi sau.

USA NATIONAL WEATHER FORECAST

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

a) What is the weather like in the North of the USA?

It’s rainy and cool with the temperature of 40°F.

b) What is the weather like in the Northwest of the USA?

c) What is the weather like in the Northeast of the USA?

d) What is the weather like in the South of the USA?

e) What is the weather like in the Southeast of the USA?

Hướng dẫn giải 

a. It’s rainy and cool with the temperature of 40oF.

b. It’s windy and rather cool with the temperature of 50oF.

c. It’s rainy with lightning and the temperature of 57oF.

d. It’s sunny and sometimes cloudy with the temperature of 75oF.

e. It’s sunny and rather hot with the temperature of 80oF.

f. It’s sunny and hot with the temperature of 90oF.

 

f) What is the weather like in the Southwest of the USA?de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay