Câu 4 Unit 2 Trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Match the sentence in (I) with the appropriate res... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 2 Trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Match the sentence in (I) with the appropriate response in (II).

Nối các câu ở phần (I) với các câu ở phần (II).

(Mr. Richard is calling the receptionist from his room at Ha Noi Hotel.)

(I) Receptionist:

a) May I help you?                                                                            D

b) What time would you like to leave?                                            _______

c) Would you like me to book you a ticket?                                     _______

d) May I have your name, please?                                                 _______         '

e) Let me check the train timetable... Will 6.45 be all right?             _______

f) You can collect your ticket at the reception, just before you leave. _______     

g) Goodbye, sir.                                                                          

(II) Mr. Richard Klein:

A. Early in the morning, if possible.

B. Yes, please.

C. At the reception? OK. I’ll see you before breakfast. Thank you very much.

D. Yes, I’m going to travel to Ho Chi Minh City by train on Saturday.

E. Yes, that'll be fine.

F. Richard Klein. K-L-E-I-N.

Hướng dẫn giải 

a. D          b. A        c. B       d. F         e. E           f. C          

Dịch đoạn hội thoại 

 Lễ tân: Tôi có thể giúp gì cho ngài?

Ông Richard Klein: Vâng, tôi sẽ đi tàu hỏa vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ Bảy.

 Lễ tân: Ngài muốn rời đi vào lúc nào ạ?

Ông Richard Klein: Sáng sớm nếu có thể.

 Lễ tân: Ngài có muốn tôi đặt vé cho ngài?

Ông Richard Klein: Vâng, làm ơn.

 Lễ tân: Vui lòng cho tôi xin tên của ngài được không ạ?

Ông Richard Klein: Richard Klein. K-L-E-I-N.

 Lễ tân: Hãy để tôi kiểm tra lịch trình tàu ... 6h 45 được không ạ?

Ông Richard Klein: Được nhé.

 Lễ tân: Ngài có thể lấy vé tại quầy lễ tân, ngay trước khi ngài rời đi.

Ông Richard Klein: Tại quầy lễ tân ư? Ok. Tôi sẽ gặp bạn trước bữa sáng. Cảm ơn nhiều.

 Lễ tân:  Tạm biệt ngài.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay