Câu 4 Unit 7 Trang 63 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Answer the questions about you and yoúr family.Tr... DeHocTot.com

Câu 4 Unit 7 Trang 63 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Answer the questions about you and yoúr family.

Trả lời các câu hỏi sau về bạn và gia đình bạn.

a) Where do you live?

b) How long have you lived there?

c) Do you have a bike?

d) How long have you had it?

e) Do you learn English?

f) How long have you learnt English?

g) Where does your mom work?

h) How long has she worked there?

 Hướng dẫn giải 

a. I live in Ha Noi.

b. For over 15 years.

c. Yes, I do.

d. For 2 years.

e. Yes, I do.

f. For nearly 3 years.

g. She works in a hospital in the city center.

h. She’s worked there for over 20 years.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay