Câu 7 Unit 2 Trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Write sentences about your plan for this summer. Y... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 2 Trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas.

Viết các câu về kế hoạch của bạn cho mùa hè này. Sử dụng các gợi ý dưới đây.

Are you going to

- visit your relatives or friends?

- attend a summer course of English?

- help your parents with some work?

- go for a picnic with your friends?

- play some sports?

- read your favourite books/novels?

- go to the movies or watch TV?

- listen to music? etc.

Hướng dẫn giải 

- I'm going to visit my relatives.

- I'm going yo attend a summer course of English.

- I'm going to go for a picnic with my friends. 

...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay