Câu 7 Unit 5 Trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Read the sentences Ba said to Khanh yesterday and ... DeHocTot.com

Câu 7 Unit 5 Trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Read the sentences Ba said to Khanh yesterday and change them into reported speech.

Đọc những câu Ba nói với Khánh hôm qua và đổi sang câu gián tiếp. 

a) "You should change the way you learn English."

Ba said Khanh should________________________________________ .

b) "Can you lend me your history book?"

c) "Could I borrow your physics paper? I want to check the answers."

d) "Please help me with this exercise. I'm hopeless at Vietnamese."

e) "You should learn the phonetic symbols to improve your English pronunciation."

f) "Can you show me how to work this out?"

Hướng dẫn giải 

a) Ba said Khanh should change the way he earned English.

b) Ba told Khanh to lend him hishistory book. 

c) Ba asked Khanh if he could borrow his physics paper because he wanted to check the answers. 

d) Ba asked Khanh to help him with that exercise because he was hopeless at Vietnamese.  

e) Ba said Khanh should learn the phonetic symbols to improve your English pronunciation.

f) Ba told Khanh to show him how to work that out.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay