Câu 8 Unit 1 Trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Fill in each gap in the following sentences with a... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 1 Trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Fill in each gap in the following sentences with a word from the box.

Đề vào mỗi chỗ trống 1 từ thích hợp trong bảng.

doing

meet

pleasure

introduce

allow

like

before

excuse

let

myself

a) May I_______________ myself?

b) How do you do? I don't think we've met_______________ .

c) Hello. How are you ______________?

d) Allow me to introduce ________________ . My name's George Mallows, a friend of Sally.

e)                    ____ me, my name is Phuong Dieu Linh.

f) I'd like you to_______________ Ann Parker.

g) ______________ me to introduce my teacher, Ms Hoang Nga.

h) I'd ______________ to introduce my team leader, Thanh Nam.

i) Hello! Tom, '______________ me introduce my fellow student, Wyne.

j) It is great________________ that I introduce my school principal, Mr. Tran Anh.

Hướng dẫn giải 

a) introduce                                  b) before 

c) doing                                        d) myself 

e) Excuse                                      f) meet 

g) Allow                                         h) like 

i) let                                              j) pleasurede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay