Câu 8 Unit 2 Trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Put the following words into 3 groups of arts, cra... DeHocTot.com

Câu 8 Unit 2 Trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


Put the following words into 3 groups of arts, crafts, and outdoor activities.

Đặt các từ dưới đây vào 3 nhóm: nhóm nghệ thuật, nhóm đồ thủ coomg, hoạt động ngoài trời. 

ballet

camping canoeing

carpentry

concert

embroidery

exhibition fishing

jogging

knitting

painting

photography pottery

sewing

soccer

 

ARTS

CRAFTS

OUTDOOR ACTIVITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải 

Arts: ballet, painting, exhibition fishing, photography pottery, concert 

Crafts: embroidery, carpentry, sewing, knitting

outdoor activities: camping canoeing, jogging, soccerde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay