Câu Unit 5 Trang 44 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - How do you do these things? Use the adverbs in the... DeHocTot.com

Câu Unit 5 Trang 44 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Tiếng anh


How do you do these things? Use the adverbs in the box in your answers.

Bạn làm những điều này như nào? Sử dụng các trạng từ trong bảng để trả lời. 

(very) well

(very) badly

(very) hard

(very) beautifully

(very) fast

(very) carefully

a) How can you swim?

b) How do you learn Geography?

c) How do you work on Math?

d) How can you sing?

e) How do you write in English?

f) How did you learn English in Grade 7?

g) How can you cook?

h) How did you study in elementary school?

i)  How do you ride the bicycle?

j) How did you do the last English test?.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay