Bài 10.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 -  Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng l... DeHocTot.com

Bài 10.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


 Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây?

A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

B. Vật lơ lửng trong chất lỏng

C. Vật nổi trên mặt chất lỏng           

D. Cả ba trường hợp trên

Giải

=> Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay