Bài 10.9 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một vật được móc vào lực kế để đ... DeHocTot.com

Bài 10.9 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là

A. 480cm3               

B. 360cm3 

C. 120cm3                       

D. 20cm3

Giải

=> Chọn c

Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật:

FA = P - P’ = 4,8 - 3,6 = 1,2N

Thể tích vật: \(V = {{{F_A}} \over {{d_n}}} = {{1,2} \over {{{10}^4}}} = 1,{2.10^{ - 4}}{m^3} = 120{m^3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay