Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu... DeHocTot.com

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

AÔ tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ồ tô đứng yên so với người lái xe.

c. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyến động so với cây bên đường.

Trả lời:

=> Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay