Bài 12.10 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Cùng một vật được thả vào bốn bình ... DeHocTot.com

Bài 12.10 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

A. d1 > d2 > d3 > d4    

B. d4 > d1> d2 > d3

C. d3 > d2 > d1 > d4                              

D. d4 > d1> d3 > d2

Giải:

=> Chọn C. d3 > d2 > d1 > d4 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay