Bài 12.2 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng k... DeHocTot.com

Bài 12.2 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng khác nhau (H.12.1). Hãy so sánh lực đẩy Ác- si-mét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn ? Tại sao?

Giải

FA1 = d1.V1 , FA2 = d2.V2 .

Do FA1 = FA2 và V1 > V2 => d­1 < d2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay