Bài 12.6 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài ... DeHocTot.com

Bài 12.6 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Xác trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Giải

Trọng lượng của sà lan:

p = FA = dV = 10 000 x 4 x 2 x 0,5 = 40 000Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay