Bài 12.7 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một vật có trọng lượng riêng là 2600... DeHocTot.com

Bài 12.7 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào một kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Giải

F= P - P⇒ dnV = dV - Pn

Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí;

Pn là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước;

d là trọng lượng riêng của vật,

dn là trọng lượng riêng của nước.

Suy ra: \(V = {{{P_n}} \over {d - {d_n}}} \Rightarrow P = d.{{{P_n}} \over {d - {d_n}}} = 243,75N\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay