Bài 12.8 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 12.8 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì

A. nhẫn chìm vì dAg > dHg

B. nhẫn nổi vì dAg < dHg

C. nhẫn chìm vì dAg < dHg                      

D. nhẫn nổi vì dAg > dHg

Giải

=> Chọn Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay