Bài 12.9 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Thả một vật đặc có trọng lượng riê... DeHocTot.com

Bài 12.9 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dthì

A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi dV > dl

B. vật sẽ chim xuống đáy rồi lại nổi lên một phần mặt chất lỏng khi dv = dl

C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi dV > dl

D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nối một nửa trên mặt chất lỏng khi dv = 2dl.

Giải

=> Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay