Bài 13.5 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hơi nước có áp suất không đổi là p = ... DeHocTot.com

Bài 13.5 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105N/m2 được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy píttông chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A’B’ (H.13.1). Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị trí AB và A’Bcủa píttông là V = 15dm3. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J.

Giải:

Lực hơi nước tác dụng lên pittông: F = p.s

\(A = F.h = p.s.{V \over S}\)        (V = s.h)

= p.V = 600 000.0,015 = 9000Jde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay