Bài 13.7 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Phát biểu nào dưới đây là đúng?A.  Ju... DeHocTot.com

Bài 13.7 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.  Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được 1m

B.  Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1 kg một đoạn đường 1 m

C. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1 m

D. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển vật một đoạn lm theo phương của lực

Giải

=> Chọn D
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay