Bài 13.8 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 13.8 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

A. 1J                        

B. 0J                    

C. 2J     

D. 0,5J

Giải

=> Chọn B

Vì trọng lực có phương vuông góc với phương nằm ngangde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay