Bài 13.9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Tính công của lực nâng một búa máy có ... DeHocTot.com

Bài 13.9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm

Giải

Công của lực nâng một búa máy là:

A = p.h = 10m.h = 10. 20 000. 1,20 = 240 000Jde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay