Bài 15.10 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50m... DeHocTot.com

Bài 15.10 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50m3/s, khối lượng riêng cùa nước là 1000kg/m3. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W?

Giải:

h = 120m, A = 50m3/s, D = 1000kg/m3,

H = 20%

Công mà thác nước thực hiện trong 1 giây bằng:

A = P.h = 10mh = 10.50000. 120 = 60 000 000 J

Công suất cực đại của thác nước:

\({\wp _{\max }} = {A \over t} = 60000000W\)

Công suất có ích mà ta khai thác :

\(H = {{{\wp _{ci}}} \over {{\wp _{\max }}}} \Rightarrow {\wp _{ci}} = H.{\wp _{\max }} = 12000000W\)

Số bóng đèn: \(n = {{{P_{ci}}} \over {60}} = 200000\) bóngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay