Bài 15.3 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hãy cho biết công suất của những loại ... DeHocTot.com

Bài 15.3 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công của một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ.

Giải

Ví dụ: Biết công suất của động cơ ôtô là p

Thời gian làm việc là t = 2giờ = 7 200s

Công của động cơ: A = Pt = 7 200P (J)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay