Bài 15.4 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Tính công suất của dòng nước chảy qua ... DeHocTot.com

Bài 15.4 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m3/phút, khối lượng riêng nước là 1000kg/m3.

Giải

Trọng lượng 1m3 nước là P = 10 000N

Trong thời gian t = 1phút = 60s có 120 m3 nước rơi từ h = 25m

Công A = 120 . 10 000 . 25 = 30 000 000 J

Công suất của dòng nước: 

\(\wp  = {A \over t} = {{30000000} \over {60}} = 500000W = 500kW\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay