Bài 15.8 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một cần trục nâng một vật nặng 1500N ... DeHocTot.com

Bài 15.8 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

A. 1500W                                           B. 750W            

C. 600W                                             D. 300W

Giải

=> Chọn C. 600W

Ta có:           

\(\wp  = {A \over t} = {{P.h} \over t} = {{1500.2} \over 5} = 600W\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay