Bài 15.9 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng ... DeHocTot.com

Bài 15.9 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

A. ℘1 > ℘2

B. ℘1  = ℘2

C. ℘1 < ℘2   

D. Không đủ dữ kiện so sánh

Giải

=> Chọn C. ℘1 < ℘2   

Vì:

\(\eqalign{
& {\wp _1} = {{4000.2} \over 4} = 2000W \cr
& {\wp _2} = {{2000.4} \over 2} = 4000W \cr
& \Rightarrow {\wp _1} < {\wp _2} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay