Bài 16.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một vật có khối lượng m được nâng l... DeHocTot.com

Bài 16.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi

a) Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất

b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h

Giải:

a) A = P.h = 10m.h   

b) Wt = P.h = 10mhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay