Bài 16.3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nh... DeHocTot.com

Bài 16.3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?

Giải

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung. 

Đó là thế năng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay