Bài 16.5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phả... DeHocTot.com

Bài 16.5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Giải

Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ thế năng của dây cótde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay