Bài 16.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 16.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động

B. Vật có động năng có khả năng sinh công

C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều

D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc kJ lượng của vật

Giải

=> Chọn D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc kJ lượng của vậtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay