Bài 16.7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Cơ ... DeHocTot.com

Bài 16.7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn

B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn

C. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn

D. Thế năng hấp dần của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao.

Giải

=> Chọn B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay