Bài 17.10 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 17.10 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J

a) Xác định trọng lực tác dụng lên vật

b) Cho vật rơi với vận tốc ban đầu báng không. Bỏ qua sức cản không khí. Hỏi khi rơi tới độ cao băng 5m, động nàng của vật có giá trị băng bao nhiêu?

Giải:

a) Trọng lực tác dụng lên vật: \(P = {A \over h} = {{600} \over {20}} = 30N\)

b) Thế năng tại độ cao 5m là 150J

=> Động năng tại độ cao 5m là 450Jde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay